Doç. Dr. Murat Yanık* Bilindiği gibi ülkemizde 1982 Anayasası’nın tamamen yenilenmesi veya yeni bir anayasanın yapılması konusunda büyük ölçüde bir uzlaşı vardır. Tartışma, daha çok bu yeni anayasal düzeni kimin hangi yöntemle kuracağı konusunda düğümlenmektedir. Aslında...
Mayıs 2019'da açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi yargı mensuplarından engelli vatandaşlara kadar geniş bir kesimi ilgilendiren, yargı bağımsızlığından ceza adaleti sistemine kadar birçok alanda 5 yıllık planları içermekte. Türk adalet sisteminin 2023’e kadar izleyeceği yol...
Bir süredir ara verdiğimiz "Hukuk Filmleri" önerilerimize 10 filmlik yeni bir listeyle devam ediyoruz. Bu hafta sonu seyredebileceğiniz hukuk temalı sinema filmleri 1993 - 1994 yıllarına ait. Listede Oscar başta olmak üzere birçok ödülün verildiği...
Yargı Reformu Strateji Belgesinin 4.8, 5.2, 5.3 ve 6.2 numaralı hedeflerinin faaliyet ayrıntılarında doğrudan avukatlık mesleğini ilgilendiren düzenlemelere yer verilmekte: Hedef 4.8: Duruşma saatlerinin aynı ya da çok kısa aralıklarla verilmesi uygulamasına son verilecek ve duruşmaların...
Yargıtay 5. Ceza Dairesi Üyesi M. Nihat Ömeroğlu Yargı reformu acil bir ihtiyaç mıdır? Neden? Yargı (erk’i) kısaca hukuk düzeninin bozulmamasına yönelik faaliyet olarak tanımlanabilir. Bir anlamda devletin mahkemelerine ait faaliyetlerdir. Bilinen dünya tarihinde yargının yani adaletin yeri...
1- Başkanlık sistemi kuvvetler ayrılığına dayanan bir hükûmet sistemidir Başkanlık sistemi, yasama, yürütme ve yargı organları arasında kesin bir ayrıma ve dengeye dayanan bir hükûmet sistemidir. Başkanlık sistemi, kuvvetler ayrılığı ilkesinin kesin ve sert bir biçimde...
Adalet Bakanlığı, 15 Temmuz 2015 tarihinde yayımladığı 2015 - 2019 Yılı Stratejik Planında Türkiye'deki adalet hizmetlerinde 2010 yılından bu yana insan kaynakları ve eğitim kapsamında durum analizi ve değerlendirmeye de yer veriyor. İnsan Kaynakları ve Eğitim Beş...
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Üyesi İsmail Rüştü Cirit Yargı reformu acil bir ihtiyaç mıdır? Neden? Yargı reformu gereklidir. Hem hızlı hem de adil yargılanma için şarttır. Çünkü Türk Milleti adına karar verme yetkisinde olan şu anki işleyişinden...
Türkiye'de kronik hale gelen sorunlardan biri yargı sistemindeki ağır ve sıkıntılı işleyiş. Birinci basamak mahkemelerden yüksek yargı organlarına kadar adaletin düzgün, hızlı ve doğru bir şekilde dağıtılmasıyla ilgili yakınmalar hem farklı toplumsal kesimler hem hükümetler...
5510 sayılı yasa çerçevesinde yürürlükteki mevzuat, hiçbir kurum ve kuruluşun alacaklarından dolayı emeklinin maaşına haciz koymasına izin vermiyor. Buna rağmen bankalar ve bazı kuruluşlar emeklinin geçimini sağladığı emekli maaşı hesabına mevduat hesabı gibi işlem yaparak bloke...