Türkiye Barolar Birliği CMK Komisyonu tarafından baroların CMK merkezlerinin temsilcilerinin katılımıyla 21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen CMK Görevlendirme ve Uygulamalarındaki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayına ait rapor yayımlandı. CMK...
Ülkemizde son yıllarda yapılan yargı reformunun en önemlilerinden biri de Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolunun getirilmesidir. Diğer bir yenilik ise uzun yargılama şikayetlerine ilişkin olarak Türkiye’de yeterli ve uygun tazmin sunan etkili bir iç hukuk yolunun ihdas edilmesidir....