Yargılamaların gecikmesi sonucunu doğuran sebeplerin en önemlilerinden birini de iş yükü fazlalığı oluşturmaktadır. Günümüzde birçok ülke bazı uyuşmazlıkların yargı dışında halli için yargı sistemlerinde önlem almıştır. Ceza yargılamasında uzlaşma ya da hukuk yargılamasında alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri bu...
Mahkeme ve savcılık teşkilâtlarının adliye içindeki konumları ve mekânları ile adalet komisyonlarının yeniden yapılandırılması Yargı faaliyetlerinin yürütülmesindeki kalite unsurlarından birini de hizmet binalarının oluşturduğu kuşkusuzdur. Son yıllarda hizmet binaları yapılırken özellikle büyük mahallerde mahkemeler ile savcılıkların mümkün olduğunca mekânsal olarak ayrılması...
Yargı Reformu’nun önemli bir unsurunu da icra ve iflas sisteminin etkinleştirilmesi oluşturmaktadır. Bu kapsamda Adalet Bakanlığında bir Daire Başkanlığı kurulmuştur. İcra ve iflas sisteminde görev yapan personel sayısının artırılması da etkinliğin sağlanmasına yönelik çalışmalardan biridir. Bunların yanı...
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); İngiltere'de Avukatlık Sistemi Nasıl? İngiliz kanunlarına göre, davalının veya davacının...
Kadına yönelik ve aile içi şiddetle mücadele konusunda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından yeni bir adım atılmıştır. Konsey tarafından 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da imzaya açılan “Kadına Yönelik Şiddetin ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair...
Mağdur haklarının kurumsal düzeyde etkili bir şekilde takibi ile savunmasız grupların adalete erişiminde daha etkin ve proaktif bir çalışma düzeni oluşturulmuştur. Bu kapsamda Adalet Bakanlığında Mağdur Hakları Daire Başkanlığı kurulmuştur. Başkanlıkça mağdurlara yönelik etkin bir müdahale programı uygulamak...
Günümüzde dünya genelinde klasik ve mevzuata dayalı teftiş sisteminden, yol gösterici ve çözüm üreten performans odaklı denetim sistemine doğru bir geçiş gözlenmektedir. Ülkemiz yargı alanında bilgi teknolojilerini her boyutuyla kullanan ülkelerin başında gelmektedir. Bu gelişimin doğal sonucu olarak...
Adalet hizmetlerinde bilişim teknolojilerinin kullanımı adalete erişim olanaklarını geliştirmekte ve dolayısıyla hukuk devletinin güçlendirilmesine önemli bir katkı sağlamaktadır. Ülkemizde e-devletin önemli bileşenlerinden biri olan UYAP bir fikir olarak ortaya çıktığı 2000’li yılların başından itibaren çok büyük gelişme kaydetmiştir....
2010 yılında kamuoyuna duyurulan ilk Yargı Reformu Stratejisinde gerek adli yargı gerekse idarî yargıda istinaf mahkemelerinin faaliyete geçirileceği öngörülmüştür. Bu kapsamda, adli ve idarî yargıda istinaf usulünü uygulayacak olan bölge adliye mahkemelerine ilişkin çalışmalarda önemli mesafe kaydedilmiştir. Bölge adliye...
1 -GİRİŞ 2- ZİYARETİN AMACI 3- YAPILAN GÖRÜŞMELER Eski Adalet Bakanı ve Adalet Bakanı Yardımcısı ile Görüşme Adalet Bakanlığında Yapılan Görüşme Gazze Barosu Genel Sekreteri ve Baro Yöneticileri ile Görüşme Parlamentoyu Ziyaret ve Parlamento Başkanı ile Yapılan Görüşme İHH Gazze Bürosunu...