Saydamlık, yargısal faaliyetler ve hizmetler hakkında anlaşılır, erişilebilir ve açık bilgiler sunulmasını içerir. Bu nedenle, yargı etkinliği ve verimliliği ile de doğrudan ilgili bir unsurdur. Saydamlığın sağlanabilmesi bilgilerin kamuoyu tarafından kolayca anlaşılabilir ve erişilebilir bir şekilde açıklanmasını gerektirir....
İlim Kültür Eğitim (İLKE) Vakfı tarafından yayımlanan 2019 Hukuk İzleme Raporu’nda adli yargıda ceza hukukuyla irtibatlı mercilerin kararları üzerinden Türkiye’de ceza hukukunun küçük ölçekte bilançosu “Ceza Hukuku” başlığı altında toplandı. 
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); İngiltere'de Avukatlık Sistemi Nasıl? İngiliz kanunlarına göre, davalının veya davacının...
Ceza infaz sisteminde suçluların topluma kazandırılmaları hedefi doğrultusunda birçok yenilik gerçekleştirilmiştir. Çocuklara özgü oluşturulan “Bireyselleştirilmiş İyileştirme Sistemi“ ile her bir çocuk için ayrı bir iyileştirme programı oluşturulmaktadır. Ayrıca çocuklar için eğitimevleri kurularak yaygınlaştırma çalışmaları devam ettirilmektedir. Çocuklar dışındaki mahkumlar için...
İspanya'da avukatlık sistemi nasıl? İspanya’ da avukat olabilmek için şu koşulları sağlamak gerekmektedir;İspanyol vatandaşı veya diğer bir AB üyesi ülke vatandaşı olmak,Avukatlık yapmaya engel...
Yüksek mahkemelerden Anayasa Mahkemesi ile Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarının tamamı Resmi Gazete’de ve ayrıca internet ortamında yayımlanmakta, Yargıtay ve Danıştay’ın verdiği kararların ise sadece emsal nitelikte olanlarının yayımlanması ile yetinilmektedir. Bu durum ise yargı profesyonelleri ve diğer ilgililerin kararları...
Avusturya'da avukatlık sistemi nasıl? Avusturya’da avukat olabilmek için öncelikle bir hukuk fakültesinden mezun olmak ve bunun ardından 5 yıllık bir mesleki eğitimden geçmek gerekmektedir....
Mahkeme ve savcılık teşkilâtlarının adliye içindeki konumları ve mekânları ile adalet komisyonlarının yeniden yapılandırılması Yargı faaliyetlerinin yürütülmesindeki kalite unsurlarından birini de hizmet binalarının oluşturduğu kuşkusuzdur. Son yıllarda hizmet binaları yapılırken özellikle büyük mahallerde mahkemeler ile savcılıkların mümkün olduğunca mekânsal olarak ayrılması...
Ülkemiz, Avrupa ülkeleri arasında bilirkişi yönünden sayısal olarak ilk sıradadır. Buna rağmen yargılamada bilirkişilere gereksiz yere başvurulması ve sistemin kalitesine yönelik ciddi eleştiriler bulunmaktadır. Bilirkişilik sorununa kapsayıcı ve etkin çözüm üretmek amacıyla yürütülen ‘Geliştirilmiş Bilirkişilik Projesi’ çıktıları da...
Temel hak ve özgürlüklerin korunarak geliştirilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı bünyesinde İnsan Hakları Daire Başkanlığı kurulmuştur. Daire Başkanlığı Kanunla kendine verilen görevlerin yanı sıra AİHM tarafından Türkiye hakkında verilen kararların tamamını, diğer ülkeler hakkında verilen kararların ise önemli olanlarını...