İlk mezunlarını 2014 - 2015 eğitim - öğretim dönemi onunda veren İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde hukukun uygulamalı bir bilim dalı olduğu bilinciyle hareket edilerek öğrencilere sadece teorik bilgi sunulmaktadır. Öğrencileri yapacakları mesleklere hazırlamak amacıyla...
Türkiye’nin yeni hukuk fakültelerinden olan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2012 - 2013 öğretim yılında lisans seviyesinde akademik çalışmalarına başlamıştır. Demokratik hukuk devletinin olmazsa olmazlarından olan hukukun üstünlüğü ve adaletin sağlanması ilkelerinin hayata...
Modern yaşamın gereklerini doğru algılayabilen, hukuksal kurum ve kuralları farklı boyutlarıyla yorumlayabilen, karşılaşılan hukuksal sorunlara en uygun çözüm yollarını geliştirebilen, ulusal hukuk sisteminin yanı sıra hukukun evrensel kurallarını özümseyen, yurt içinde veya yurt dışında çeşitli...
2809 Sayılı Kanun’un Ek 30. maddesine göre, 06.05.2008 tarihinde Bakanlar Kurulu kararınca 2008 yılında açılan Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi, öğretime 2008-2009 akademik yılında başladı ve ilk mezunlarını da 2013 yılında verdi. Fakülte, İstanbul Anadolu yakasındaki Kadıköy’de Acıbadem...
1997 yılında kurulan İstanbul Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, ilk mezunlarını 2000-2001 akademik yılında verdi. Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği (European Law Faculty Association) üyesi olan İstanbul Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin dört yıllık lisans programında Kıta Avrupası ve Anglo-Sakson hukuk...
2001-2002 eğitim-öğretim yılında kurulan İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde genel hukuk formasyonu için zorunlu derslerin yanında “Avrupa Birliği Hukuku, Uluslararası Hukuk ve Uluslararası Ticaret Hukuku” alanlarında seçimlik derslere de yer verilmektedir. Hukuk öğretimi sırasında teorik bilgilerin yanı...
Kuruluş sürecinde, önde gelen akademisyen hukukçular, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay Başkanları, adli ve idari bürokratik makamlarda görevli tecrübeli isimlerle yapılan derinlemesine mülakatlarla “Nasıl bir hukuk eğitimi?” sorusuna cevap arayan İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi,  25.10.2010...
İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) 1997 yılında bünyesindeki Hukuk Fakültesi de Prof. Dr. Tayfun AKGÜNER’in kurucu dekanlığında 1999-2000 eğitim öğretim yılında 118 lisans öğrencisiyle eğitim öğretim faaliyetlerine başladı. 2002-2003 akademik yılında ilk mezunlarını veren fakülte 2003 yılında...
Hukuk dünyasının duayen isimleri ve Türkiye'nin en önde gelen uluslararası hukuk büroları ile çözüm ortaklığı geliştiren İstanbul Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi, alanında uzman uygulamacıların yürüttüğü seminerler ve sağladığı staj imkânlarıyla öğrencilerinin hukuk ve iş dünyasının...
Adalet Bakanlığı ile iş birliği protokolü imzalayan Türkiye'deki ilk hukuk fakültesi olan Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi, bu protokol çerçevesinde öğrencilerine eğitim süreçleri boyunca, bakanlığın hukuk ve adalete ilişkin tasarruf ve kaynaklarına ilk elden ulaşabilme; gelecekteki iş...