Adıyaman Barosu 1969 yılında kurulmuştur. Türkiye Barolar Birliği'nin 31.12.2014 verilerine göre Adıyaman Barosu, 40'ı kadın olmak üzere 214 kayıtlı avukata sahip. Yönetim Kurulu: Baro Başkanı: Av. Hasan Demir Başkan Yardımcısı: Av. Ekrem Gürcan Çadır Genel Sekreter: Av. Mesut Seçilmiş Sayman:...
Işıl Egemen Demir tarafından yayına hazırlanan ICSID Tahkiminde Kişi Bakımından Yetki adlı çalışma Filiz Kitabevi etiketiyle 2014 yılında yayımlandı. Kitapta, Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıkların Halli Merkezi (ICSID) tahkiminde hakem heyetinin izleyeceği yol incelenmiştir. Hakem heyetleri uyuşmazlığın esasına girmezden...
  Afyonkarahisar Barosu Türkiye Cumhuriyeti'nin en eski barolarındandır. 1935 tarihinde kurulmuştur ve ilk başkanı 1935-1940 yıllarında görev yapan Av. Ali Necmettin Taşkapılı'dır. 2010 yılı itibariyle başkanlık görevinde bulunan son başkan Av. Turgay Şahin'dir ve mevcut yönetim...
Günümüz yerleşmiş hukuk literatüründe sıkça rastlandığı üzere yazar, genel idare hukuku ve özel idare hukuku ayrımından yola çıkarak kitabını oluşturmuştur. Genel İdare Hukuku Notları Kitabı, yazarın üniversitedeki öğrencilerini göz önüne alarak hazırladığı bir çalışmadır. İdari davaların...
Avukatların meslek örgütü olan Barolar, 1870 yılında kurulmuştur. Ancak baroların kurulmasından önce de avukatlar "Dava Vekilleri Cemiyeti" adı altında örgütlenmişlerdir ve şu anda baroların avukatlık meslek örgütü olarak üstlendiği rol, bu dernekler eliyle yürütülmüştür. Aydın Barosu ise...
TARİHÇE İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi İzmir’in ve Ege Bölgesi’nin 2001 yılında öğretime başlayan ilk vakıf üniversitesi olan İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin yedi fakültesinden biridir. Bakanlar Kurulu’nun 12.07.2010 tarihli ve 2010/723 sayılı kararı ile kurulan İzmir Ekonomi...
Kayseri'de kurulan Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi, eğitim - öğretime 2008 yılında başladı. Öğrencilerin klasik hukuk dersleri dışında siyaset bilimi, bilişim hukuku, gen hukuku, sağlık hukuku, Avrupa sözleşme hukuku gibi seçimlik derslerle donanımlarına katkıda bulunan ve yabancı hukuk...
Adana Barosu'nun kuruluşuna dair resmi bir kayıt bulunmamakla birlikte 1923 yılı olduğu kabul edilmektedir. İlk baro başkanı 1923-1926 yılları arasında görev yapan Av. Ziya Bey'dir. 2014 yılı sonu itibarıyla baroya kayıtlı avukat sayısı 2 bin'i geçmiş durumda. Adana...
Resmi kuruluş tarihi 29.12.1938 olan Zonguldak Barosu'nun ilk İdare Meclisi (yönetim kurulu) 29.12.1938 tarihinde gerçekleştirilen seçimle oluşturuldu. Ahmed Tevfik Bilgin, baronun ilk başkanı olurken ilk levhada Zonguldak Merkez, Bartın, Safranbolu ve Karadeniz Ereğli'de faaliyet gösteren 30'a yakın...
Asliye Hukuk Davalarının konularına göre incelendiği 12 kitaptan biri olan bu 6. kitapta sınırlı ayni haklar ve asliye hukuk davaları inceleme konusu yapılmıştır. Özellikle yasalarda yapılan değişikliklere ve bu değişikliklerin sebep olduğu yeni uygulamalara dikkat...