Küreselleşmenin yaşam şekillerindeki etkisinin artmasıyla birlikte milletlerarası özel hukukun da önemi artmaktadır. Ancak milletlerarası özel hukuku ilgilendiren alanlarda devletler genellikle kendi iç hukuklarını uygulamayı tercih etmektedirler. Bu durumda adalet olması gerektiği şekilde tahsis edilmemiş olmakta...
Adalet yayınevinde basılan çalışma, Firdevs Yüzbaşı’nın Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bilim Dalı yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Tezi başarılı bulan jüri heyeti, Prof. Dr. Mustafa Tiftik, Doç. Dr. Erdal Abdulhakimoğulları ve...
Adalet Yayınevi tarafından yayımlanan Anayasa Hukukunda Hukuki Güvenlik İlkesi kitabı, İsmail Köküsarı tarafından Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku dalında doktora tezi olarak savunulan ve jüri tarafından oy birliği ile kabul edilen bir çalışmanın...
Türk Dil Kurumu Yayınlarından çıkan Hukuk Dilindeki Değişmeler ve Gelişmeler kitabı Hakan Özdemir editörlüğünde hazırlandı. Cumhuriyet tarihi boyunca yürürlükte kalmış Anayasa metinlerinin incelendiği kitapta dili diğer kanunlar için de belirleyici olan bu metinler, söz varlığı ve söz...
5711 ile 5912 Sayılı Kanunlarla Değişik 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa ve 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna göre Yenilenmiş 2. Baskı olarak piyasaya sunulan Kat İrtifakı, Prof. Dr. Etem Sabâ Özmen...
3-7 Eylül 2014 tarihleri arasında Saraybosna'da gerçekleştirilen Avrasya Hukuk Kurultayı kapsamında sunulan tebliğ, çalıştay ve raporlara ait metinlerden öne çıkanlar TurkiyeHukuk.org sitemizde ziyaretçilerin hizmetine sunulmuştur. Avrasya Hukuk Kurultayı'na dair tebliğ sunumları, müzakereler ve çalıştayların yer aldığı...
Uluslararası Hukukçular Birliği tarafından kitaplaştırılan Uluslararası Hak İhlalleri raporları TurkiyeHukuk.org sitemizde kullanıcıların hizmetine sunuldu. Yayımlanan raporlarda Birleşik Arap Emirlikleri, Bangladeş, Gazze, Mısır ve Moro'ya ait son dönemde yaşanan ciddi hak ihlalleriyle ilgili önemli bilgilere yer veriliyor. Uluslararası...
Osman Oy ve G. Onur Oy'un kaleme aldığı Kira Sözleşmeleri ve Tahliye Davaları kitabı Beta Yayınlarından çıktı. Kitap Kira Sözleşmelerinin Hukuki Mahiyeti'nden Taşınmaz Tahliye Davalarına İlişkin Muhtelif İhtirname ve Dava Dilekçesi Örnekleri'ne kadar birçok önemli konuyu içeriyor.   Eser Adı...
1982, 1961, 1924, 1921, 1876 Anayasaları, TBMM İçtüzüğü, Siyasi Parti, Seçim ve Halkoylamasına Dair Kanunlar, Anayasa Mahkemesi ve HSYK Kanunları, Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü, Dilekçe Hakkı ve Bilgi Edinme Hakkına Dair Kanunlar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi...
Av. Nihat Meydan ve Av. Fadime Yapal'ın ortak çalışması olan Boşanma ve Mal Rejimi adlı kitap, Zigana Yayınlarından çıktı. İlgili mevzuat, açıklamalar ve emsal kararlarla Boşanma ve Mal Rejimi'nin ele alındığı kitap 615 sayfadan oluşuyor. Yazarlar: Av. Nihat Meydan,...