Türk Dil Kurumu Yayınlarından çıkan Hukuk Dilindeki Değişmeler ve Gelişmeler kitabı Hakan Özdemir editörlüğünde hazırlandı. Cumhuriyet tarihi boyunca yürürlükte kalmış Anayasa metinlerinin incelendiği kitapta dili diğer kanunlar için de belirleyici olan bu metinler, söz varlığı ve söz...
5711 ile 5912 Sayılı Kanunlarla Değişik 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa ve 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna göre Yenilenmiş 2. Baskı olarak piyasaya sunulan Kat İrtifakı, Prof. Dr. Etem Sabâ Özmen...
3-7 Eylül 2014 tarihleri arasında Saraybosna'da gerçekleştirilen Avrasya Hukuk Kurultayı kapsamında sunulan tebliğ, çalıştay ve raporlara ait metinlerden öne çıkanlar TurkiyeHukuk.org sitemizde ziyaretçilerin hizmetine sunulmuştur. Avrasya Hukuk Kurultayı'na dair tebliğ sunumları, müzakereler ve çalıştayların yer aldığı...
Osman Oy ve G. Onur Oy'un kaleme aldığı Kira Sözleşmeleri ve Tahliye Davaları kitabı Beta Yayınlarından çıktı. Kitap Kira Sözleşmelerinin Hukuki Mahiyeti'nden Taşınmaz Tahliye Davalarına İlişkin Muhtelif İhtirname ve Dava Dilekçesi Örnekleri'ne kadar birçok önemli konuyu içeriyor.   Eser Adı...
1982, 1961, 1924, 1921, 1876 Anayasaları, TBMM İçtüzüğü, Siyasi Parti, Seçim ve Halkoylamasına Dair Kanunlar, Anayasa Mahkemesi ve HSYK Kanunları, Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü, Dilekçe Hakkı ve Bilgi Edinme Hakkına Dair Kanunlar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi...
Av. Nihat Meydan ve Av. Fadime Yapal'ın ortak çalışması olan Boşanma ve Mal Rejimi adlı kitap, Zigana Yayınlarından çıktı. İlgili mevzuat, açıklamalar ve emsal kararlarla Boşanma ve Mal Rejimi'nin ele alındığı kitap 615 sayfadan oluşuyor. Yazarlar: Av. Nihat Meydan,...
Ankara 7. Ticaret Mahkemesi Başkanı İlhan Kara'nın imzasını taşıyan Tüketici Hukuku kitabı yeni kanuna göre hazırlandı. Engin Yayınevi tarafından yayımlanan kitapta Banka Masrafları, Kayıp Kaçak Ücretleri ve Emsal Yargıtay Kararlarına yer veriliyor. Kitabın ön sözünde şu ifadelere...
Vedat Kitapçılık'tan çıkan Engin Erdil'in Ortaklıklar Hukuku Pratik Çalışmaları kitabının ön sözünde şu ifadelere yer veriliyor: Ortaklıklar Hukuku’na ilişkin pratik çalışma kitabının eksikliği öğrencilik yıllarımda olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Türkiye’de Hukuk Fakültelerinde pratik çalışma...
Tanıtım bülteninden: Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, güncel ulusal ve uluslararası hukuki konu ve sorunları, bilimsel bir platformda konunun uzmanı bilim insanlarının tartışma ve değerlendirmelerine sunarak; çözüm önerileri oluşturmayı, bu görüş ve önerileri tüm toplumla paylaşmayı...
Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (Viyana Satım Sözleşmesi) Şerhi, Pınar Çağlayan Aksoy ve Ingeborg Schwenzer'in editörlüğünde Legal Yayıncılık etiketiyle raflardaki yerini aldı. İçindekiler: Önsöz Katkıda Bulunanlar Kısaltmalar Cetveli (Schwenzer) Karar Listeleri (Schwenzer) UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL...