Günümüz yerleşmiş hukuk literatüründe sıkça rastlandığı üzere yazar, genel idare hukuku ve özel idare hukuku ayrımından yola çıkarak kitabını oluşturmuştur. Genel İdare Hukuku Notları Kitabı, yazarın üniversitedeki öğrencilerini göz önüne alarak hazırladığı bir çalışmadır. İdari davaların...
Avukatların meslek örgütü olan Barolar, 1870 yılında kurulmuştur. Ancak baroların kurulmasından önce de avukatlar "Dava Vekilleri Cemiyeti" adı altında örgütlenmişlerdir ve şu anda baroların avukatlık meslek örgütü olarak üstlendiği rol, bu dernekler eliyle yürütülmüştür. Aydın Barosu ise...
TARİHÇE İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi İzmir’in ve Ege Bölgesi’nin 2001 yılında öğretime başlayan ilk vakıf üniversitesi olan İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin yedi fakültesinden biridir. Bakanlar Kurulu’nun 12.07.2010 tarihli ve 2010/723 sayılı kararı ile kurulan İzmir Ekonomi...
Kayseri'de kurulan Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi, eğitim - öğretime 2008 yılında başladı. Öğrencilerin klasik hukuk dersleri dışında siyaset bilimi, bilişim hukuku, gen hukuku, sağlık hukuku, Avrupa sözleşme hukuku gibi seçimlik derslerle donanımlarına katkıda bulunan ve yabancı hukuk...
Resmi kuruluş tarihi 29.12.1938 olan Zonguldak Barosu'nun ilk İdare Meclisi (yönetim kurulu) 29.12.1938 tarihinde gerçekleştirilen seçimle oluşturuldu. Ahmed Tevfik Bilgin, baronun ilk başkanı olurken ilk levhada Zonguldak Merkez, Bartın, Safranbolu ve Karadeniz Ereğli'de faaliyet gösteren 30'a yakın...
Asliye Hukuk Davalarının konularına göre incelendiği 12 kitaptan biri olan bu 6. kitapta sınırlı ayni haklar ve asliye hukuk davaları inceleme konusu yapılmıştır. Özellikle yasalarda yapılan değişikliklere ve bu değişikliklerin sebep olduğu yeni uygulamalara dikkat...
Siyasal sistemlerde muhalefetin varlığının meşruluk ile ilişkisi ve bu ilişkinin farklı kurgulanma şekillerinin incelendiği bir çalışmadır. Muhalefet hakkı kavramını öne çıkararak konunun demokrasi ve insan hakları kuramı çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği kanıtlar sunularak vurgulanmıştır. İkinci bölümde...
Küreselleşmenin yaşam şekillerindeki etkisinin artmasıyla birlikte milletlerarası özel hukukun da önemi artmaktadır. Ancak milletlerarası özel hukuku ilgilendiren alanlarda devletler genellikle kendi iç hukuklarını uygulamayı tercih etmektedirler. Bu durumda adalet olması gerektiği şekilde tahsis edilmemiş olmakta...
Adalet yayınevinde basılan çalışma, Firdevs Yüzbaşı’nın Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bilim Dalı yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Tezi başarılı bulan jüri heyeti, Prof. Dr. Mustafa Tiftik, Doç. Dr. Erdal Abdulhakimoğulları ve...
Adalet Yayınevi tarafından yayımlanan Anayasa Hukukunda Hukuki Güvenlik İlkesi kitabı, İsmail Köküsarı tarafından Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku dalında doktora tezi olarak savunulan ve jüri tarafından oy birliği ile kabul edilen bir çalışmanın...