İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kemale Aslanova'nın beş yıllık Sağlık Hukuku ders notlarının bir araya getirilmesinden oluşan Sağlık Hukuku Ders Notları, Aristo Yayınevi etketiyle yayımlandı. Hukuk ve sağlık öğrencileri ile sağlık hukuku ile ilgilenen herkese kısa...
Av. Arb. Ebru Ekşioğlu tarafından yayına hazırlanan Sorularla Kolaylaştırılmış Rekabet Hukuku kitabı Aristo Yayınevi etiketiyle yayımlandı. Mart 2017'de okuyucuyla buluşan 128 sayfalık çalışma, 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun’un (RKHK) temel maddelerinin soru ve cevaplarla açıklandığı...
Şebnem AKİPEK ÖCAL,  Yrd. Doç. Dr. Nagehan KIRKBEŞOĞLU ve Av. Hakan TOKBAŞ'ın ortak çalışması olan Sorularla 12 Bankaya Karşı Üç Kat Tazminat Davası Rehberi, Aristo Yayınevi tarafından güncelleştirilmiş ve güncellenmiş 2 . baskısıyla okuyucuyla buluşturuldu. Hediye Kitap Çekilişi...
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kemale Aslanova'nın Medenî Hukuk (Çözümlü) Pratik Çalışmaları ve Ders Notları adlı çalışması Mart 2017'de Aristo Yayınevi etiketiyle yayımlandı. Hukuk eğitiminde ezberciliğe yer olmadığını ve muhakeme yapılmasının önemini vurgulamak amacıyla titiz bir...
Aristo Yayınevinden çıkan 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerine göre Kira Sözleşmesinin Feshi, Engin Daşlı imzasını taşıyor. Kitapta, hem “fesih” kavramı aydınlatılmaya hem de kira sözleşmesinin tahliye davası dışında da sona erdirilebileceği kanuni yollar açıkça...
Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni (6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Çerçevesinde İlk Tespitler) kitabının güncellenmiş ve genişletilmiş ikincisi baskısı Aristo Yayınevi etiketiyle yayımlandı. Prof. Dr. O. Gökhan Antalya ve Prof. Dr. Faruk ACAR'ın ortak çalışması...
Av. Hakan TOKBAŞ ve Ali Suphi KURŞUN editörlüğünde, Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL danışmanlığında hazırlanan Bankacılık Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları Aristo Yayınevi etiketiyle ikinci baskısına ulaştı. Kitabın yazar kadrosu Doç. Dr. Ömer ÇINAR, Prof. Dr. Mustafa...
Prof. Dr. A. Lerzan Yılmaz'ın Aristo Yayınlarından çıkan 6769 Sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu ve İlgili Mevzuat adlı çalışması marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler, MÜLGA 551, 554, 555, 556 sayılı KHK Yönetmelikler ve uluslararası...
Hasan Yıldız'ın Aristo Yayınevi'nden çıkan Güncel İş Güvenliği Mevzuatı kitabının 2017 basımı "6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bağlantılı Yönetmelikler"i içeriyor. 823 sayfalık kitap beş ana bölümde 42 mevzuat ve 2 tebliğden oluşuyor. Eserin ana...
ÇSGB / SGK Başmüfettişi İsa Karakaş tarafından yayına hazırlanan ve 3. baskıya ulaşan 1.415 sayfalık İş Kanunu Uygulaması İhtilafları ve Çözümü, Aristo Yayınevi tarafından okuyucuyla buluşturuluyor. Avukatlar, bilirkişiler, hâkimler, akademisyenler, sendikalar, işverenler, işçiler, iş güvenliği personelleri,...