İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kemale Aslanova'nın Medenî Hukuk (Çözümlü) Pratik Çalışmaları ve Ders Notları adlı çalışması Mart 2017'de Aristo Yayınevi etiketiyle yayımlandı. Hukuk eğitiminde ezberciliğe yer olmadığını ve muhakeme yapılmasının önemini vurgulamak amacıyla titiz bir...
Aristo Yayınevinden çıkan 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerine göre Kira Sözleşmesinin Feshi, Engin Daşlı imzasını taşıyor. Kitapta, hem “fesih” kavramı aydınlatılmaya hem de kira sözleşmesinin tahliye davası dışında da sona erdirilebileceği kanuni yollar açıkça...
Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni (6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Çerçevesinde İlk Tespitler) kitabının güncellenmiş ve genişletilmiş ikincisi baskısı Aristo Yayınevi etiketiyle yayımlandı. Prof. Dr. O. Gökhan Antalya ve Prof. Dr. Faruk ACAR'ın ortak çalışması...
Av. Hakan TOKBAŞ ve Ali Suphi KURŞUN editörlüğünde, Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL danışmanlığında hazırlanan Bankacılık Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları Aristo Yayınevi etiketiyle ikinci baskısına ulaştı. Kitabın yazar kadrosu Doç. Dr. Ömer ÇINAR, Prof. Dr. Mustafa...
Prof. Dr. A. Lerzan Yılmaz'ın Aristo Yayınlarından çıkan 6769 Sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu ve İlgili Mevzuat adlı çalışması marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler, MÜLGA 551, 554, 555, 556 sayılı KHK Yönetmelikler ve uluslararası...
Hasan Yıldız'ın Aristo Yayınevi'nden çıkan Güncel İş Güvenliği Mevzuatı kitabının 2017 basımı "6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bağlantılı Yönetmelikler"i içeriyor. 823 sayfalık kitap beş ana bölümde 42 mevzuat ve 2 tebliğden oluşuyor. Eserin ana...
ÇSGB / SGK Başmüfettişi İsa Karakaş tarafından yayına hazırlanan ve 3. baskıya ulaşan 1.415 sayfalık İş Kanunu Uygulaması İhtilafları ve Çözümü, Aristo Yayınevi tarafından okuyucuyla buluşturuluyor. Avukatlar, bilirkişiler, hâkimler, akademisyenler, sendikalar, işverenler, işçiler, iş güvenliği personelleri,...
Filiz Kitabevi etiketiyle Mart 2017'de yayımlanan İnşaat Sözleşmesi kitabı, Doç. Dr. Zekeriya Kurşat'ın imzasını taşıyor. Türkiye'de hukuk uygulamalarının önemli kaynaklarından inşaat hukuku alanında önemli bir eksiği kapatan İnşaat Sözleşmesi kitabı 19 ana başlıktan ve 470 sayfadan oluşuyor....
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Karakocalı ve Ali Suphi Kurşun'un ortak çalışması olan 6502 Sayılı Kanun ve İlgili Yönetmeliklere göre Tüketici Hukuku kitabı Aristo Yayınevi imzasını taşıyor.  (Ön sözden) 28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Kanun'un...
Aristo Yayınevi etiketiyle çıkan 'Güncel Haliyle' Tüketici Hukuku Mevzuatı, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Karakocalı tarafından yayına hazırlandı.  (Bu kitabı hediye olarak kazanmak için gerekli şartlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.) Kanunlara ilişkin karşılaştırmalı tablo Yönetmeliklere ilişkin tablo 6502...