Av. Ekmen: Her uyuşmazlık tahkime elverişli değil

ISTAC Genel Sekreteri Av. Yasin Ekmen, katıldığı çevrim içi yayında Uluslararası Tahkim ve ISTAC Tahkimi üzerine deneyimlerini aktardı; hukuk öğrencilerine ve özellikle tahkim avukatı, hakem olmak isteyen avukatlara önerilerde bulundu.

Borçlar Hukuku Genel Hükümler dersi çok önemli

Ekmen; iyi bir hukukçu olmak, tahkimde taraf vekilliği ve hakem olmak için hukuk fakültelerinde iki dönem gösterilen Borçlar Hukuku Genel Hükümler dersini çok iyi bilmek gerektiğini belirterek dersin kitabının mutlaka yeniden okunmasını tavsiye etti.

İyi bir hukukçu olmanız için Borçlar Hukuku Genel Hükümleri çok iyi bilmemiz gerekir. Sadece tahkimde taraf vekilliği ya da hakem olmak için değil, kamu hukukçusu ya da özel hukukçu hiç fark etmiyor, iyi bir hukukçu olmakta Borçlar Hukuku Genel Hükümleri en can alıcı temel ders. Bu nedenle mezun olmuş meslektaşlara bir başucu kitabı olarak Borçlar Hukuku Genel Hükümleri kitabının tekrar edilmesini tavsiye ederim. Halihazırda fakültede okuyan öğrenci arkadaşlar da Borçlar Hukuku Genel Hükümler dersini mutlaka öğrenerek mezun olmalılar.

Hakemlik, tahkimde gelinecek en üst merci

Tahkimin; sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların geldiği, bir uyuşmazlık çözüm mekanizması olduğunu ifade eden Ekmen, her uyuşmazlığın tahkime elverişli olmadığının da altını çizdi:

Her uyuşmazlık tahkime elverişli değildir. Bu yüzden tahkim, sözleşmeden doğan bir uyuşmazlık çözüm mekanizması olduğu için siz sözleşme mantığını kafanızda tam olarak oturmadığınız sürece o tahkimde ne iyi bir taraf vekili ne de hakem olabilirsiniz. 

Hakemliğin bir yargılama, yargıçlık olduğunu ve tahkimde gelinebilecek en üst merci olduğunu söyleyen Av. Ekmen, hakem olabilmek için belirli konularda uzmanlaşmanın önemine dikkat çekti:

Tahkimde, yani özel hukukta bir şeyler yapmayı düşünüyorsanız hakemlik bir yargılama, yargıçlıktır ve tahkimde gelinebilecek en üst mercilerdendir. Buralara gelebilmeniz için belirli konularda uzmanlaşmanız gerekiyor. Siz yine boşanma, ceza davaları alarak geçiminizi sağlayabilirsiniz ama tahkimi düşünüyorsanız o zaman inşaat ve enerji hukuku, bilişim hukuku, e-ticaret sözleşmeleri, fikri mülkiyet hukuku, rekabet hukuku gibi tahkime elverişli alanlarda uzmanlaşmaya çalışın.

Birkaç alanda uzmanlaşan, dergilerde uzmanı olduğu konularda yazılar yazan, sempozyumlara katılarak tebliğler sunan avukatların hakem olarak atanmasında belirleyici bir faktör olduğunu vurgulayan Yasin Ekmen; medeni borçlar, ticaret hukuku ve milletlerarası özel kürsülerinden uzman bulmanın çok kolay olduğunu, bu sebeple avukatların da uzman olduğu konularda kendilerini göstermeleri gerektiğini belirtti.

Sözleşmelere Tahkim ISTAC şartı mutlaka koyulmalı

Ekmen, tahkimde hakem olmak isteyen avukatlara taraf oldukları sözleşmelere tahkim ISTAC şartını mutlaka koymaları önerisinde bulundu:

Tahkimde hakem olmak için kendilerinin düzenlediği, taraf olduğu sözleşmelerde tahkim ISTAC şartını koysunlar. Bu şu demek: O sözleşmeden doğan uyuşmazlık ISTAC’ta çözümlenirken o taraf vekili bize, davadır cevaptır hiç fark etmez, dilekçeler sunacak. Zaten o avukat o konuda çok iyiyse biz avukatların dilekçelerini de inceleyip okuyoruz. Dilekçeden avukatın nasıl bir kalitede ve o konunun gerçekten uzmanı olduğunu görerek bir kenara not ediyoruz. O kişinin başka bir dosyada ikinci bir dilekçesi aynı kalitede önümüze konulduğunda o kişi artık bizim için potansiyel hakem adayıdır. Küçük bir davada tek hakem olarak atanır.

Tahkim, avukatlar için er meydanı

Sözleşmelere istac tahkim şartını mutlaka koyun ya da çıkmış uyuşmazlıkları ISTAC’a getirin. Bugün ticari uyuşmazlıklarda zorunlu arabuluculuk var. Arabuluculuk önünde çözümlenemeyen ticari uyuşmazlıklarda arabulucu size ISTAC tahkimini önerecektir. Önermediyse siz taraf olarak karşı tarafa önerin. Burada biz sizi göreceğiz. Yani avukatlar için burası er meydanı. Eğer gerçekten “ben hukukçuyum” diyorsa bir avukat, tahkime kesinlikle gelmesi, getirmesi ve kendisini göstermesi gerekiyor.

Av. Yasin Ekmen’in katıldığı çevrim içi yayının tamamını aşağıdan seyredebilirsiniz: