Son 5 yılda hâkim ve savcı sayısı yüzde 41 arttı

2002 yılından itibaren hâkim, savcı ve yargı çalışanı sayısının uluslararası standartlara ulaştırılması yönünde çalışmalar yapılmıştır. Diğer yandan yalnızca sayısal yetersizliğin giderilmesi için değil eğitim çalışmalarının etkinliğinin artırılması için de büyük çaba sarf edilmiştir. Yargı alanında önemli bir kurumsal aktör olan Türkiye Adalet Akademisi’nin kapasitesi bu dönemde güçlendirilmiştir. Ayrıca yargı mensubu ve çalışanlarının eğitimi konusuna yabancı dili de kapsayacak şekilde geniş bir bakış açısıyla yaklaşılmıştır. Hakim ve Cumhuriyet savcısı sayısının Avrupa Konseyine üye ülkeler ortalamasına getirilmesi için her yıl düzenli olarak hakim ve savcı adayı alımı gerçekleştirilmiştir. Hâkim ve Cumhuriyet savcısı sayısının artırılması için yürütülen çalışmalar kapsamında mevzuat değişikliği ile avukatlıktan mesleğe geçiş usulünün kolaylaştırılması doğrultusunda da adımlar atılmıştır. Bu uygulama ile birlikte, mesleğe kabuller artırılarak önümüzdeki süreçte hâkim – Cumhuriyet savcısı sayısındaki açığın tamamen kapatılması amaçlanmaktadır. Her 100 bin kişiye düşen profesyonel hâkim sayısı 2002 yılında 7.5 iken bu sayı 2008 yılında 10.1, 2009 yılında 10.6, Şubat 2015 tarihi itibariyle de 13’e yükselmiştir. 100 bin kişiye düşen savcı sayısı ise 6,5 olarak gerçekleşmiştir. Avrupa Konseyine üye ülkelerde 100 bin kişiye düşen hakim sayısı 21, savcı sayısı ise 11’dir. Son 5 yılda hakim ve savcı sayısı %41 artmasına rağmen Avrupa ortalaması dikkate alındığında açık halen devam etmektedir.

Kaynak: Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yargı Reformu Stratejisi 2015