Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) Vatandaş Bilgi Sistemi Hakkında

Adli süreç ve hizmetleri elektronik ortama taşıyacak ve öncelikle yargı organları arasında bilgi ağını oluşturacak e-adalet sisteminin kurulması için Ulusal Yargı Ağı Projesinin (UYAP) donanım ve yazılım altyapısı tamamlanmış olup, sistemin daha da etkin hale getirilmesi için çalışmalara devam edilmektedir.

UYAP Vatandaş Bilgi Sistemi sayesinde vatandaşlar internet üzerinden davalarına ait tüm bilgileri takip edebilmektedirler. Avukatlar internet üzerinden, dava açıp icra takibi yapabilmekte, dosya inceleyebilmekte ve işlem yapabilmektedirler. UYAP SMS Bilgi Sistemi’ne üye olanlar haklarındaki dava, icra takibi ya da işlemleri SMS olarak anında alabilmektedir. İfade ve savunma alınması ile duruşmalarda video kaydı yapılması ve video konferans yönteminin kullanılmasını hedefleyen Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) Projesi kapsamında ceza mahkemeleri ve cezaevlerinde sistem kurulumu tamamlanmıştır. Hukuk mahkemeleri ile savcılıklarda sistem kurulumu devam etmektedir. Bu dönemde UYAP’ın diğer kurumlarla entegrasyonunun tamamlanması hedeflenmektedir.

Kaynak: Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yargı Reformu Stratejisi 2015