Yargı – medya ilişkilerinin kurumsal hale getirilmesi

Yargı-medya ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde geliştirilmesi ve yargıya olan güvenin arttırılması ile temel özgürlüklerin güçlendirilmesi amacıyla uygulanmaya başlanan ”Kitlesel Medya ve Yargı Arasındaki İlişkilerin Güçlendirilmesi“ başlıklı Avrupa Birliği Projesinin hedefi, yargının bağımsızlığı ilkesi ve masumiyet karinesi çerçevesinde yargısal faaliyetler hakkında doğru ve güvenilir bilgi akışını sağlamak, halkın doğru bilgi alma hakkı ve basın özgürlüğü dikkate alınarak, masumiyet karinesi ilkesinin güçlendirilmesi suretiyle yargının güvenilirliğini artırmaktır. Proje kapsamında basın sözcülüğü kurumunun yapılandırılması, adliyelerde basın sözcülüğü bürolarının oluşturulması plânlanmaktadır.

Bu Projeyle ilişkilendirilen adliyelerde medya iletişim büroları kurularak faaliyete başlamıştır. Projenin yürütülmesi ve gerçekleştirilmesine ilişkin eğitim ve diğer çalışmalara önümüzdeki dönemde de devam edilecektir. Aynı hedef kapsamında halkın ve medyanın soruşturmalar hakkında doğru ve zamanında bilgilendirilmesi amacıyla, yüksek mahkemeler ve adliyelerde basın sözcülüğü bürolarının oluşturulması, mevcut birimlerin yaygınlaştırılıp etkinleştirilmesi amaçlanmaktadır.

yargireformu4

Kaynak: Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yargı Reformu Stratejisi 2015