Yargı Reformu Strateji Belgesinin üçüncüsünde istinaf mahkemelerine dair düzenlemelere de yer verilmekte. Buna göre yeni adliye bölge mahkemeleri kurulacak ve hâkim, savcı, personel sayılarına paralel olarak daire sayıları da artırılacak. Belge aynı zamanda...
22-23 Ekim 2016 tarihlerinde yapılacak İstanbul Barosu Başkanlık seçimine aday olan 5 ismin öne çıkan özelliklerini daha önce yayımlamıştık. Dünyanın en büyük barosu İstanbul Barosu için İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubundan Av. Ali Rıza KAPLAN, Önce İlke Çağdaş...
Kim demiş 'hukuk sıkıcıdır' diye? Sizi daha fazla etkinlikten haberdar etmek için internetin altını üstüne getirirken Twitter'daki bazı paylaşımlarınız bizi gerçekten çok güldürüyor. Düşündük, 'sadece biz gülmeyelim, hep beraber eğlenelim' dedik ve bu hafta bizi...
Prof. Dr. Sami Selçuk* Bilindiği üzere anayasalar, örgütlenmiş siyasal birim olan devletin gücünü sınırlayan, bireyin hak ve özgürlük alanlarıyla bunların çiğnenmelerine karşı denetim yollarını belirleyen, iktidarın tek elde toplanmasını önleyerek çoğulculuğu benimseyen, çok iktidar ilişkisinde dengeleri...
Yargı Reformu Strateji Belgesinin 4.8, 5.2, 5.3 ve 6.2 numaralı hedeflerinin faaliyet ayrıntılarında doğrudan avukatlık mesleğini ilgilendiren düzenlemelere yer verilmekte: Hedef 4.8: Duruşma saatlerinin aynı ya da çok kısa aralıklarla...
En iyi hukuk filmleri tavsiyemizin dördüncüsü 1989 - 1993 yılları arasında yayımlanan 10 filmi kapsıyor. Beyazperde yayımlandıkları yıllarda büyük ses getiren filmler, hukukçuların ve hukuk öğrencilerinin de vizyonunu genişletecek türden örnekler. Hukuk filmleri...
Üniversite öğrencilerinin akademik ve kişisel gelişiminde öğrenci kulüpleri önemli bir rol üstleniyor. Onları var eden unsurların başında bir arada olmak, sorumlulukları paylaşmak ve birlikte deneyimlemek geliyor. Peki bir araya gelmenin mümkün olmadığı, çevrim...
Adalet Bakanlığı, yayımlamış olduğu  2015 – 2019 yıllarını kapsayan İkinci Stratejik Planında Bakanlığın yetki ve görevlerini yeniden sıraladı. Buna göre; Anayasa ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun...
Türkiye’de idam cezasının geçmişi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşundan, ölüm cezasının fiilen kaldırıldığı 1984 yılına kadarki 64 yıllık dönemde 712 ölüm cezası kararı onaylanarak infaz edildi. TBMM kayıtlarına göre...
Türkiye'deki üniversiteler, her eğitim öğretim döneminde kendisini yenilemeye çalışsa da bazı konularda aksaklıklar yaşanmaya devam ediyor. Devlet üniversiteleri ile vakıf üniversiteleri arasında imkan farklılıkları olsa da her kurum, öğrencilerine en iyi eğitimi verme çabasında. Fakültelerin...