Selahattin İnci Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü Saygıdeğer Hocalarım, Sayın Müsteşarım, çok kıymetli meslektaşlarım. Sözlerime başlamadan önce hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Böylesine önemli bir kongreyi düzenledikleri için Sayın Hocamız Prof. Dr. Cemal Şanlı Bey’e, emeği...
Prof. Dr. İlhan Ulusan / İstanbul Kültür Ü. Hukuk Fak. Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanı 1. Kavram Olarak Genel İşlem Şartları ve Denetlenmesi Sorunu ** Borçlar Hukuku Öğretisinde taraflardan birinin güçlü, diğerinin daha güçsüz ve zayıf olduğu ve güçlü...
Prof. Dr. Carlos HUNEEUS Devlet Başkanı Salvador Allende’nin meşru Halk Birliği hükûmetine son veren 11 Eylüldarbesi-nin, ikili bir yönü vardı. Darbe bir taraftan, Şili’nin demokratik ilerlemesini anidendurdurdu. Bilim adamlarının sıklıkla belirttiği gibi, 19. Yüzyıldan beri hükûmetler...
Özgür TÜRKEŞ Bir hakkın hukuk düzeninde korunabilmesi için hukuken tanınmış olması lazımdır. Ülkemizde resmi nikah yapılmadan imam nikahı yapılması dahi yasaktır. Bu o kadar böyledir ki, bir ara resmi nikah yapmadan imam nikahı yapılması şuç oluşturuyordu. Anayasa...
Prof. Dr. Halil Akkanat / Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı I. Elektronik Haberleşme Kanunu (EHK) (1) EHK, elektronik haberleşme alanında tüketici hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla çeşitli hükümler getirmiştir. Söz konusu hükümler sektöre özel ve emredici niteliktedir....
Av Gülşah GÖRÜRSarıçam Belediyesi Hukuk İşleri MüdürüAdana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Ülkemizde hayvan hakları alanında geçerli olan yasa 2004 yılında yürürlüğe giren 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunudur. İlgili yasa ne yazık ki hayvana karşı şiddet, işkence...
Çok sık yapılan hatalar vardır. İşte, asgari ücret yerine askeri ücret denmesi, hisli duygular, örneğin mesela, sumen altı, nüans farkı gibi. Yaz, yaz bu örnekler bitmez. Acaba bu da o hatalardan biri mi? Ergen zaten...
Prof. Dr. Hasan T. FENDOGLU / Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, RTÜK Başkan Vekili BİLDİRİNİN KONUSU Bildirinin konusu yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusuna İslam Hukukunun getirdiği yeniliklerdir. Günümüzdeki demokrasi tartışmalarında yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı en önemli konulardan...
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Hamdi TOPAL / KTÜ İİBF Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZET 27 Aralık 2008–18 Ocak 2009 tarihleri arasında İsrail tarafından gerçekleştirilen Gazze Saldırısı’nda meydana gelen ölümler ve yaşanan yıkımın büyüklüğü, sorumluların yargılanması ve uluslararası adaletin...
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin İlden Koçkar‘ın imzasını taşıyan bu tebliğ, 7 Nisan 2015 tarihinde İ. Kemerburgaz Üniversitesi’nde düzenlenen Disiplinler Arası ve Ceza Hukuku Boyutlarıyla Uyuşturucu Madde Bağımlılığı...