3194 Sayılı İmar Kanunu, 3 Mayıs 1985'te kabul edilip 9 Mayıs 1985 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun, yedi bölüm elli maddeden oluşmakta. https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle...
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 14 Temmuz 1965 tarihinde kabul edilerek 23 Temmuz 1965 tarihli 12056 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun bölüm ve madde...
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 26 Eylül 2004 tarihinde kabul edilip 12 Ekim 2004 tarihinde 25611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İki kitap, yedi kısım ve toplam 42 bölümden oluşan 5237 Sayılı...
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 30 Mart 2005 tarihinde kabul edilip 31 Mart 2005 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun iki kısım, dört bölüm ve kırk üç maddeden oluşmakta. https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js ...
9 Haziran 2004 tarihinde kabul edilen ve 26 Haziran 2004 tarihinde 25504 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5187 sayılı Basın Kanunu, 32 maddeden oluşmaktadır. Basın Kanunu'nda, basın yoluyla...
5216 Sayılı Büyükşehir Kanunu, 10 Temmuz 2004 tarihinde kabul edilip 23 Temmuz 2004 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun yedi bölümden oluşmaktadır. https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle =...
5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu, 3 Temmuz 2005 tarihinde kabul edilerek 15 Temmuz 2005 tarihli 25876 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürülüğe girdi. Toplam dört kısım, sekiz bölüm ve elli maddeden...
5393 sayılı Belediye Kanunu, 3 Temmuz 2005 tarihinde kabul edilip 13 Temmuz 2005 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});
5 Aralık 1951 tarihinde kabul edilen 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 13 Aralık 1951 tarihinde 7981 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun, altı bölümden oluşmakta. https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js ...
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 4 Aralık 2004 tarihinde kabul edilip 17 Aralık 2004 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun toplamda 7 Kitap, 19 kısım ve 44 Bölümden oluşmakta.