3194 Sayılı İmar Kanunu, 3 Mayıs 1985'te kabul edilip 9 Mayıs 1985 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun, yedi bölüm elli maddeden oluşmakta. https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle...
5216 Sayılı Büyükşehir Kanunu, 10 Temmuz 2004 tarihinde kabul edilip 23 Temmuz 2004 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun yedi bölümden oluşmaktadır. https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle =...
9 Haziran 2004 tarihinde kabul edilen ve 26 Haziran 2004 tarihinde 25504 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5187 sayılı Basın Kanunu, 32 maddeden oluşmaktadır. Basın Kanunu'nda, basın yoluyla...
12 Nisan 1991 tarihinde kabul ederek aynı tarihte Resmî Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe giren 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu, beş bölümden oluşmaktadır. https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||...
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 14 Temmuz 1965 tarihinde kabul edilerek 23 Temmuz 1965 tarihli 12056 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun bölüm ve madde...
6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu, 19 Ocak 2012 tarihinde kabul edilerek 26 Ocak 2012 tarihinde 28185 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı. 4 bölüm, 24 maddeden oluşan 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi...
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 30 Mart 2005 tarihinde kabul edilip 31 Mart 2005 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun iki kısım, dört bölüm ve kırk üç maddeden oluşmakta. https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js ...
28 Kasım 2013 tarihinde tüketici haklarıyla ilgili olarak “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” yayımlandı. Kanun bu tarihte yayımlandı ancak yürürlüğe 6 ay sonra 28 Mayıs 2014’te girdi.  İlk Tüketici...
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilerek 7 Nisan 2016 tarihinde 29677 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı. 7 bölüm ve 33 maddeden oluşan Kişisel Verilerin...
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 4 Aralık 2004 tarihinde kabul edilip 17 Aralık 2004 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun toplamda 7 Kitap, 19 kısım ve 44 Bölümden oluşmakta.