Bilişim ve Teknoloji Hukuku Derneği ve Hukukçular Derneği’nin düzenlediği çevrim içi yayında “Uzay Teknolojileri ve Hukuki Yansımaları” konuşuldu. Yayında konuşan Prof. Dr. Lokman Kuzu, hukukta çok yeni olan bu alan hakkında önemli bilgiler aktardı. Uzayın Teknik...
Kahramanmaraş Barosu’nun çevrim içi yayınında konuşan İstanbul Barosu Kat Mülkiyeti Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Şeref Kısacık kat mülkiyeti alanı hakkında önemli bilgiler aktardı. Av. Şeref Kısacık, pandemi sürecinde bazı meslek gruplarında işlerin azaldığını ve hatta durduğunu...
Düşünce Servisi’nin Youtube kanalında “Dijital Mağduriyet” konuşuldu. Yayına katılan Av. Cüneyd Altıparmak sosyal medya platformlarında yaşanan mağduriyetlerin giderilmesindeki hukuki sorunlara değindi. Teknolojinin yarattığı avantajlar kadar olumsuz durumları da beraberinde getirdiğini aktaran Cüneyd Altıparmak “Dijital çağ ve...
Kripto paralar son zamanlarda hayatımızın bir parçası olmaya başladı ve etkisi giderek artmaya devam ediyor. Henüz hukuki bir düzenleme yapılmamış olması bu konuda pek çok soru işaretlerini de beraberinde getirmekte. Türkiye Hukuk olarak Ankara Barosu...
E-Safe ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu ev sahipliğinde “4’üncü E-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi” düzenlendi. Çevrim içi yayında konuşan Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Avukat Özge Evci Eralp yapay zekânın işe alım süreçlerinde kullanılan ilişkisinden bahsetti. Yapay...
İzmir Barosu’nun çevrim içi yayınında “Aile Hukukunun Güncel Sorunları” konuşuldu. Dr. Uğur Bulut, “Boşanma Davalarında Geçici Hukuki Korumalara İlişkin Sorunlar” konusunda bir konuşma yaptı.  Medeni Kanun’un aile hukuku kısmında pek çok farklı geçici hukuki koruma tedbirlerinin...
Avukat Hakları Grubu İzmir’in çevrim içi yayınında “Yeni Vergi Affı Yasasının Getirdikleri” konuşuldu. Yayına katılan Yeminli Mali Müşavir Mustafa Öztorun önemli bilgiler aktardı. Vergi aflarının son yıllarda sıkça yapıldığını ve bu konuda karşıt görüşlü iki grubun...
SETA Vakfı’nın çevrim içi yayınında “Yeni Anayasa Tartışmaları” ele alındı. Yayında konuşan Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu tarihten örnekler vererek yeni anayasa tartışmalarını değerlendirdi. Yeni anayasa tartışmalarının iki şekilde yaşandığını belirten Prof. Dr. Fendoğlu “Bir kesim...
Hukuknedio’nun çevrim içi yayında “Sosyal Medyada İşlenen Suçlar” konuşuldu. Y  ayında konuşan Av. Sima Baktaş, sosyal medyada kişilik hakları konusunda önemli bilgiler paylaştı. Kişilerin toplum içerisinde saygınlığına zarar verecek her türlü fiziksel ve sözlü şiddetin birer...
16. Türk Ceza Hukuku Günleri’nin ikinci gününde Dr. Sesim Soyer Güleç, “İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali ve ve Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi” başlıklı bir sunum yaptı. Güleç, çevrim içi yayında Türk Ceza Kanunu’nda çalışma hayatıyla...