Noterlik sistemi güçlendirilecek

Noterlik sisteminin güçlendirilmesi suretiyle noterlere bazı çekişmesiz yargı işlerinin verilmesi, yargı reformu kapsamında yürütülen çalışmalardan biri olmuştur.

Bu kapsamda mahkemelerin yanı sıra noterlere de mirasçılık belgesi düzenleme görevi verilmiştir. Ayrıca hizmetlerin daha kısa sürede yerine getirilmesi için sayıları da artırılmıştır. Yeni dönemde noterlerin görev tanımlarının genişletilmesi, mesleğe giriş şartlarının yeniden düzenlenmesi gibi hususlarda çalışma yapılması planlanmaktadır.

Kaynak: Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yargı Reformu Stratejisi 2015