Yargı Yollarındaki Çeşitliliğin Sadeleştirilmesi

Önümüzdeki dönemde yargı yollarındaki çok başlılık tartışmaya açılacaktır. Bu hedef doğrultusunda kamuoyunda oluşacak konsensüs neticesinde Anayasa ve ilgili diğer mevzuatta değişiklikler yapılarak ülkemizdeki yargı yolları çeşitliliğinin sadeleştirilmesi düşünülmektedir.

yargi reformu stratejisi tablo

Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının önemi konusunda kamuoyunda farkındalığın artırılması

Bağımsızlık ve tarafsızlığın gerçek anlamda sağlanabilmesi için bir taraftan yargı mensuplarının bunu içselleştirmesi gerekirken diğer taraftan barolar, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve özellikle medya kuruluşları ile seminer, sempozyum gibi bir takım etkinlikler ile bağımsızlık ve tarafsızlığın her boyutuyla tartışıldığı toplumun her kesiminin bu konudaki rol ve sorumluluklarının ortak akılla belirlendiği platformlara ihtiyaç duyulmaktadır. Önümüzdeki süreçte bu doğrultuda faaliyetler düzenlenerek yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda kamuoyunda farkındalık arttırılacaktır.

yargi reformu stratejisi tablo2

Kaynak: Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yargı Reformu Stratejisi 2015