Yargıda bilişim hizmetlerinin etkinleştirilmesi

Adalet hizmetlerinde bilişim teknolojilerinin kullanımı adalete erişim olanaklarını geliştirmekte ve dolayısıyla hukuk devletinin güçlendirilmesine önemli bir katkı sağlamaktadır.

Ülkemizde e-devletin önemli bileşenlerinden biri olan UYAP bir fikir olarak ortaya çıktığı 2000’li yılların başından itibaren çok büyük gelişme kaydetmiştir. Donanım ve yazılım altyapısının tamamlanması ekonomik imkânlarının gelişmesi ile mümkün olabilmiştir. Tüm iş ve işlemlerin sistem üzerinden yapılır hale gelmesi, başta yargı kurumları olmak üzere ilgili kurumlarla entegrasyonların sağlanması birbirini takip eden adımlar olmuştur.

Artık vatandaşlar ve avukatlar sistem üzerinden işlem yapabilmektedir.

SMS bilgi sistemi ise vatandaşların adalete erişimlerini kolaylaştıran bir başka uygulama olmuştur. Diğer yandan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) çalışmaları sürdürülmekte olup SEGBİS ile yargı yerleri arasında ayrı bir iletişim ağı kurulmuştur. Uzaktan ifade alma yöntemi vatandaşlarımızla birlikte yargı mensuplarının da işlerini kolaylaştırmaktadır ve ceza infaz kurumlarından adliyelere nakil de azalmış bulunmaktadır. Önümüzdeki süreçte sistemin kullanım alanı daha da genişletilecektir.

Hedef kapsamında bilişim altyapısının güncel teknolojik gelişmelere uygun hâle getirilmesi, diğer kurumlarla entegrasyon sayısının artırılması, yararlanıcılara dönük uygulamaların geliştirilmesi ve SEGBİS’in yaygınlaştırılması öngörülmektedir.

yargireformu10

Kaynak: Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yargı Reformu Stratejisi 2015