Adliyelerin fiziki ve teknik kapasitelerinin iyileştirilmesi çalışmaları

Nitelikli ve ihtiyaca uygun çalışma mekânları, güncel ve etkin bilişim sistemi, yeterli teknolojik donanım olmadan iyi adalet hizmeti verilmesi mümkün değildir. Altyapının en önemli unsurunu oluşturan teknolojik altyapı; kamu hizmetleri açısından verimliliğin ve etkinliğin artması yanında emek ve zaman tasarrufunu beraberinde getirmektedir.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalarla önemli mesafe alınan altyapı alanlarından biri de adalet saraylarıdır. Adalet hizmetlerinin çağdaş çalışma ortamlarında ve yüksek teknoloji imkânlarından yararlanılarak sunulması, bireylerin adalete erişimindeki kolaylık ve memnuniyeti ile yargı çalışanlarının verimliliği açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, tüm bunlar yargılamanın kalitesi, ciddiyeti ve saygınlığını arttıran unsurlardır. Bu kapsamda son on iki yılda 199 bina tamamlanmıştır. Tamamlanan adliyelerin kapalı alanı 2.785.261 m2 olup; devam eden çalışmaların tamamlanması ile birlikte toplam kapalı alan 6.000.000 m2’yi geçecektir. Önümüzdeki beş yıl içerisinde yapılacak çalışmalarla bu alandaki eksiklikler tamamen giderilecektir.

Adalet hizmetlerinde bilişim teknolojilerinin kullanımı adalete erişim olanaklarını geliştirmekte ve dolayısıyla hukuk devletinin etkinliğine hizmet etmektedir. Yargıda e-dönüşüm konusunda ülkemizde baş döndürücü gelişmeler yaşanmıştır. Bu alanın geliştirilmesine yönelik olarak aynı amaç altında ayrı bir hedef öngörülmüştür.

yargi

Kaynak: Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yargı Reformu Stratejisi 2015