31 Mart 2011 tarihinde kabul edilen 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun, 14 Nisan 2011 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun, 4 bölüm, 27 maddeden oluşmaktadır.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 4 Ocak 2002 tarihinde kabul edilirken 22 Ocak 2002’de yürürlüğe girdi. Bu kanunun en önemli hedeflerinden biri bütçeyi kontrol altına almaktır. Şeffaflığı sağlamak, rekabet ortamı yaratmak ve güvenilir...
28 Kasım 2013 tarihinde tüketici haklarıyla ilgili olarak “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” yayımlandı. Kanun bu tarihte yayımlandı ancak yürürlüğe 6 ay sonra 28 Mayıs 2014’te girdi.  İlk Tüketici...
5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu, 3 Temmuz 2005 tarihinde kabul edilerek 15 Temmuz 2005 tarihli 25876 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürülüğe girdi. Toplam dört kısım, sekiz bölüm ve elli maddeden...
9 Ekim 2003 tarihinde kabul edilen 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 24 Ekim 2003 tarihinde 25269 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 5 bölüm ve 33 maddeden oluşan 4982...
5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 24 Haziran 2004'te kabul edilip 1 Temmuz 2004'te Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Toplam beş kısım ve on iki bölümden oluşan Hayvanları Koruma Kanunu'nda beş alt başlık yer...
2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 24 Şubat 1983 tarihinde kabul edilip 17971 sayılı Resmî Gazete'de 26 Şubat 1983 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi. Toplam on bir kısımdan ve yirmi bir bölümden oluşan Hakimler...
2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 10 Haziran 1983'te tarihinde kabul edilip 13 Haziran 1983 tarihinde 18076 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 7 bölümden oluşan 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu‘nun bölüm ve madde sıralamaları...
9 Haziran 2004 tarihinde kabul edilen ve 26 Haziran 2004 tarihinde 25504 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5187 sayılı Basın Kanunu, 32 maddeden oluşmaktadır. Basın Kanunu'nda, basın yoluyla...
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 26 Eylül 2004 tarihinde kabul edilip 12 Ekim 2004 tarihinde 25611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İki kitap, yedi kısım ve toplam 42 bölümden oluşan 5237 Sayılı...