Temel hak ve özgürlüklerin korunarak geliştirilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı bünyesinde İnsan Hakları Daire Başkanlığı kurulmuştur. Daire Başkanlığı Kanunla kendine verilen görevlerin yanı sıra AİHM tarafından Türkiye hakkında verilen kararların tamamını, diğer ülkeler hakkında verilen kararların ise önemli olanlarını...
Ülkemizde son yıllarda yapılan yargı reformunun en önemlilerinden biri de Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolunun getirilmesidir. Diğer bir yenilik ise uzun yargılama şikayetlerine ilişkin olarak Türkiye’de yeterli ve uygun tazmin sunan etkili bir iç hukuk yolunun ihdas edilmesidir....
2002 yılından itibaren hâkim, savcı ve yargı çalışanı sayısının uluslararası standartlara ulaştırılması yönünde çalışmalar yapılmıştır. Diğer yandan yalnızca sayısal yetersizliğin giderilmesi için değil eğitim çalışmalarının etkinliğinin artırılması için de büyük çaba sarf edilmiştir. Yargı alanında önemli bir kurumsal...
BANGSAMORO I. Moro (Mindanao) Adasının Coğrafi Konumu II. Moro (Mindanao) Adasının Bu günkü Sosyal ve Demografik Yapısı III. Moro’luların Ekonomik Durumu IV. Tarihi Süreç A. Moro (Mindanao) Adasının Kısa Tarihi B. Moro’lu Müslümanların İşgalcilere (İspanyollar – Amerikalılar-Japonlara) Karşı Direnişi C. Filipinler Devletine...
BİRİNCİ BÖLÜM MISIR ZİYARETİNİN GEREKÇESİ VE HEDEFLERİ MISIR ZİYARETİNİN GEREKÇESİ MISIR ZİYARETİNİN HEDEFLERİ İKİNCİ BÖLÜM MISIR’DA SİYASİ DURUM MISIR TARİHİNDE BİR İLK; SEÇİMLE GELMİŞ BİR CUMHURBAŞKANI ASKERİ DARBE SÜRECİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TARAFLARLA GÖRÜŞMELER DARBEYE DESTEK VEREN BAZI KİŞİLERLE YAPILAN GÖRÜŞMELER A-DR. ABDURRAHMAN SEYYİD B-...
1 -GİRİŞ 2- ZİYARETİN AMACI 3- YAPILAN GÖRÜŞMELER Eski Adalet Bakanı ve Adalet Bakanı Yardımcısı ile Görüşme Adalet Bakanlığında Yapılan Görüşme Gazze Barosu Genel Sekreteri ve Baro Yöneticileri ile Görüşme Parlamentoyu Ziyaret ve Parlamento Başkanı ile Yapılan Görüşme İHH Gazze Bürosunu...
Kısaltmalar Genel Olarak Uluslararası Hukukçular Birliği Bangladeş Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi Davanın Tarihsel Artalanı C.1 BANGLADEŞ DEVLETİNİN KURULUŞU C.2 PAKİSTANIN İKİYE BÖLÜNMESİ VE BANGLADEŞİN BAĞIMSIZLIĞI C. 3 SAVAŞ SUÇLARI MAHKEMESİ VE YARGILAMA Dava Süreci A.Davada Adil...
GİRİŞ VE RAPORUN AMACI BİRİNCİ KISIM ISLAHA DAVET CEMİYETİ’NİN KURULUŞU VE OPERASYON GEREKÇESİNE DAİR İDDİALAR BİRİNCİ BÖLÜM CEMİYETİN HUKUKSAL KONUMU İKİNCİ BÖLÜM ISLAH CEMİYETİ TUTUKLULARININ İDDİALARI İKİNCİ KISIM CEMİYET ÜYELERİNE ATILI SUÇLAR, TUTUKLAMA VE YARGILAMA AŞAMASI BİRİNCİ BÖLÜM ...
Raportör: Av. Tarek Chindeb 2011 yılında patlak veren Mısır Devrimi’nden bu yana birçok değişiklik meydana geldi. Eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in devrilmesiyle Askerî Konsey ülke yönetimine el koydu ve bu dönem boyunca, Muhammed Mahmut olayı gibi sivillere...
Moderatör : Av. Fatma Benli 4 Eylül 2014 tarihinde Bosna Hersek – Saraybosna’da düzenlenen ve ağırlıklı olarak kadın avukatlar ile birlikte kadın akademisyenler ve gözlemciler, Bosna Hersek'teki sivil toplum kuruluşlarından kadın temsilcilerin katıldığı “Savaşın En Büyük...