Av. Hüsnü Tuna *Bu tebliğ, 3. Uluslararası Darbe ile Mücadele ve 15 Temmuz Sempozyumunda sunulmuştur. Ülkemizde ve dünyada yapılan darbelerin ortak birçok özelliğinin olduğu 2016...
Av. İhsan YılmazlarHatay Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Birleşmiş Milletlerin kararı doğrultusunda 1989 yılından beri "Dünya Çocuk Hakları Günü" 20 Kasım tarihinde kutlanıyor. Bu özel gün vesilesiyle çocuk hakları...
Av Gülşah GÖRÜRSarıçam Belediyesi Hukuk İşleri MüdürüAdana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Ülkemizde hayvan hakları alanında geçerli olan yasa 2004 yılında yürürlüğe giren 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunudur.
Av Gülşah GÖRÜRSarıçam Belediyesi Hukuk İşleri MüdürüAdana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Ülkemizde hayvan hakları alanında geçerli olan yasa 2004 yılında yürürlüğe giren 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’dur. Ancak...
Av. Begüm Gürel Kadın hakları ve kadının aile içindeki rolü Osmanlı İmparatorluğunda 19. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak tartışmalara sebep olmuş ve İsviçre Medeni Yasasından iktibas edilerek 1926’da kabul edilen...
Bilindiği üzere yeryüzünde insanların varlığı ve devamı kadınlar ile sağlanmaktadır. Buna rağmen kadınların toplum içindeki yeri ve haklarına bakıldığında ilk çağlardan bu yana, yalnızca insan olmalarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olmaları...
Arş. Gör. Ömer Temel Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı 20 Nisan 2021 tarihi itibarıyla 1924 Anayasasının, gerçek adıyla Teşkîlât-ı Esâsîye Kanunu’nun, kabulünün...
Av. Begüm Gürel 19. yy’da büyük önem kazanan kadın hakları kavramı, kadınlarla erkeklerin sosyoekonomik, siyasi ve yasal birçok haklar bakımından eşit olmasını kapsamaktadır. Bu hakkın temeli, insanın maddi ve...
Elberte - Letonya Kararı Ilgın Burçay Duran Ön söz Bu çalışmamda, günümüzde teknolojik gelişmelerin rüzgarını da arkasına alarak ön plana çıkan “kişisel...
1-) Avrupa Sosyal Şartı Avrupa Sosyal Şartı genel olarak ekonomik, sosyo-kültürel, toplumsal konularda insan haklarını koruma altına almayı ve güvence sağlamayı amaçlayan bir evrensel insan hakları sözleşmesidir.1961 tarihinde imzaya açılan...