Türkiye Hukuk'un da destekçileri arasında bulunduğu, Hukukçular Derneği tarafından 13-14 / 20-21 Şubat 2016 tarihlerinde düzenlenen Demokrasi Okulu Sertifika Programı'nın birinci gününün son konuşmacısı Doç. Dr. Hasan Yücel Başdemir'di. Başdemir, "Dinler, İslam ve Demokrasi" konularında bilgi aktarımında...
Türkiye Hukuk'un da destekçileri arasında bulunduğu, Hukukçular Derneği tarafından 13-14 / 20-21 Şubat 2016 tarihlerinde düzenlenen Demokrasi Okulu Sertifika Programı'nın birinci gününün ikinci konuşmacısı Doç. Dr. Cennet Uslu'ydu. Uslu, "Anti Demokratik Rejimler: Otoriterizm, Totaliterizm ve Demokrasi" konularında...
Türkiye Hukuk'un da destekçileri arasında bulunduğu, Hukukçular Derneği tarafından 13-14 / 20-21 Şubat 2016 tarihlerinde düzenlenen Demokrasi Okulu Sertifika Programı'nın birinci gününün ilk konuşmacısı Prof. Dr. Bekir Berat Özipek'ti. Özipek, "Demokrasi Nedir, Ne Değildir?" ve...
Murat ÖZEYRANOĞLU / Rekabet Kurumu İnceleme Uzmanı I- Giriş Serbest piyasa ekonomisinin can damarını oluşturan rekabet, arz ve talebi pazar koşullarında herhangi bir müdahale olmaksızın buluşturarak, toplumun kıt kaynaklarının en etkin şekilde dağılmasını ve en verimli şekilde...
Doç. Dr. Hanife Öztürk Akkartal / İKÜ Hukuk Fak. Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 1. Ticari Reklam ve İlan Kavramı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair...
Prof. Dr. Halil Akkanat / Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı I. Elektronik Haberleşme Kanunu (EHK) (1) EHK, elektronik haberleşme alanında tüketici hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla çeşitli hükümler getirmiştir. Söz konusu hükümler sektöre özel ve emredici niteliktedir....
Dr. Elisabeth Lovrek / The Councilor of the Supreme Court - Austria 1. The development of the Austrian Tenancy Law The Articles 1090 to 1121 of the Austrian Civil Code (ABGB) constitute the principles of the contract...
Candaş İLGÜN / Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Üyesi Satın alınan malda tüketici tarafından mevcut olduğuna inanılan, maddi, ekonomik ve her türlü hukuki nitelikteki eksiklikler ayıp tanımına girmektedir. Örneğin satın alınan bir üründe başlangıçta mevcut olan kırık, çizik...
Prof. Dr. Andreas Weitbrecht / Trier Üniversitesi, Germa Thank you all very much for inviting me to this highly stimulating conference on Consumer Law. As a competition lawyer I will speak on “The Role of European...
Prof. Dr. Turgut Öz / Galatasaray Üniversitesi Medeni Hukuk Anabilimdalı 1) Düzenlenmesi ve kapsamı: Türk Hukukunda 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uygulamasında en çok yer tutan ve en sık rastlanılan uyuşmazlıklar, tüketicinin ayıplı mal ve hizmetlerden kaynaklanan şikayetleridir....