1-) Genel Olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)’de yukarıda sayılan diğer 7 adet kurum gibi bir Avrupa Konseyi kuruluşudur. Ancak yapısı ve detaylandırılması sebebi ile...
Av. Emre Mert Çığır 1-) Genel Olarak Avrupa Konseyi'nin Organları Avrupa Konseyi'ne üye devletlerin statüye ve ilgili sözleşmelere ilişkin üyelik yükümlülüklerinin izlenmesi, farklı şekilde çalışan denetim...
Av. Emre Mert Çığır GİRİŞ İnsan mekanik ve hatasız bir varlık değildir. Bu nedenle hata veya yanlış yapacaktır. Bu hataların veya yanlışların en başında ise insanların,...
Av. Emre Mert Çığır Gerek günümüz dünyasında gerek geçmiş zamanların neredeyse tümünde insanoğlunun içinde yaşadığı toplum bakımından din, dil, ırk, etnik köken vs. yönlerden sayıca az olanları birtakım sorunlarla...
Giriş 1973 yılı Eylül ayında Şili’deki askerî darbe, şüphesiz yirminci yüzyıl açısından bizim tarihimizin en önemli olaylarından biridir. Geleneksel terimlere değinmek istemiyorum çünkü benden önce birçok yazar bunu çok doğru...
Prof. Dr. Carlos HUNEEUS Devlet Başkanı Salvador Allende’nin meşru Halk Birliği hükûmetine son veren 11 Eylüldarbesi-nin, ikili bir yönü vardı. Darbe bir taraftan, Şili’nin demokratik ilerlemesini anidendurdurdu. Bilim adamlarının...
Prof. Dr. Antonio Muñoz AUNION Şili Cumhuriyeti’nin mutlak sınırları içerisinde hukukun üstünlüğünü yücelten, 1973 yılında demokratik yolla seçilmiş Allende hükûmetini darbe yoluyla indiren askerî cuntanıngözetimindeki tartışmalı 1980 (1) referandumu...
Prof. Dr. Samir SalhaGaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Mart 2003’te başlayan Irak’a yönelik Amerikan müdahalesiyle iddia edildiği gibi ulaşılmak istenen temel amaçlar bu ülkeye demokrasi getirilmesi, insan hakları ihlallerinin...
Vatansızlığın azaltılması mevzusu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından 30.08.1961 tarihinde New York’ta kabul edilerek 13 Aralık 1975 tarihinde yürürlüğe giren Vatansızlığın Azaltılmasına Dair Sözleşmeye dayanmaktadır. Vatandaşlığı bulunmayan kimsenin kalmaması...
Son günlerde tanıdığımız birçok kişinin sosyal medyada yaşlı fotoğraflarıyla karşılaştık. İlk kez 2017 yılında Wireless Lab adındaki Rus şirketi tarafından yayımlanan FaceApp en büyük patlamasını geçen günlerde yaşadı. Birçok ünlü ve fenomenin de...