Prof. Dr. Dr. h.c. Rudolf Welser; Viyana Üniversitesi - Avusturya 1. The Importance of Warranty for the Buyer Warranty may be an old legal remedy, but it has always been helpful when it comes to enforcing a buyer's...
Hon.-Prof. Dr. Irene Welser / Viyana Üniversitesi Dear Ladies and Gentlemen! After the interesting presentation that my dear friend Prof. Öszunay just made, you might be interested to hear some words on Austrian product liability law, which...
Genel hükümlerin uygulandığı uyuşmazlıklarda ayıp kavramı ile eksik kavramına farklı yasa maddelerinin uygulanması gerektiği doktrinde ve uygulamada neredeyse oy birliği ile kabul edilmektedir. Ayıbı üstlenme borcunun şartlarıyla, esaslı yanılma, hatta bazen aşırı yararlanmanın (gabin) şartları...
AB YÖNERGESİ VE BAZI YABANCI DÜZENLEMELERİN IŞIĞINDA TÜRK HUKUKUNA İLİŞKİN DÜŞÜNCELER Prof.Dr. Ergun ÖZSUNAY / LL.M. (Harvard) / İstanbul Ü. Hukuk Fak. (Em.) / İstanbul Kültür Ü. Hukuk Fak. A. AB’DE “ÜRÜN SORUMLULUĞU”NA İLİŞKİN ÇÖZÜMLER I. AB’de “Ürün Sorumluluğu” Yönergesi 1....
Marko Andonov, Ph-D Assistant Professor – School of Law, University American College Skopje, Republic of Macedonia Introduction The ongoing trend of borrowing of the citizens becomes a global trend nowadays. The consumer society is based on offer on...
Prof. Dr. Markus Artz / Universität Bielefeld - Germany I. Introduction Like in each EU Member State, also the German private law on consumer protection is characterized by the implementation of European directives. As important legal acts...
Av. Mustafa Tırtır / İstanbul Barosu Avukatı Bilindiği üzere 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, 4 Temmuz 1934 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun zaman içerisinde çeşitli maddelerinde değişiklik olmuştur. 3.8.2002 tarihinde kabul edilen 4771 sayılı...
Doç. Dr. Ahmet Hamdi TOPAL / İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ABSTRACT The founder and chief editor of Wikileaks, Julian Paul Assange, made an application for asylum protection from Embassy of Ecuador in...
Prof. Dr. İlhan Ulusan / İstanbul Kültür Ü. Hukuk Fak. Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanı 1. Kavram Olarak Genel İşlem Şartları ve Denetlenmesi Sorunu ** Borçlar Hukuku Öğretisinde taraflardan birinin güçlü, diğerinin daha güçsüz ve zayıf olduğu ve güçlü...
Dr. Filiz Gültekin Tırtır / Asistan Dr., Sağlık Bakanlığı Fatih Sultan Mehmet Eğit. Araş. Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği. Av. Mustafa Tırtır / İstanbul Barosu Avukatı Terminoloji’de otopsi, oto ve opsis kelimelerinden oluşan yunanca bir kelimedir. Oto kelimesi,...