Yüksek mahkemelerden Anayasa Mahkemesi ile Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarının tamamı Resmi Gazete’de ve ayrıca internet ortamında yayımlanmakta, Yargıtay ve Danıştay’ın verdiği kararların ise sadece emsal nitelikte olanlarının yayımlanması ile yetinilmektedir. Bu durum ise yargı profesyonelleri ve diğer ilgililerin kararları...
Mağdur haklarının kurumsal düzeyde etkili bir şekilde takibi ile savunmasız grupların adalete erişiminde daha etkin ve proaktif bir çalışma düzeni oluşturulmuştur. Bu kapsamda Adalet Bakanlığında Mağdur Hakları Daire Başkanlığı kurulmuştur. Başkanlıkça mağdurlara yönelik etkin bir müdahale programı uygulamak...
Adli süreç ve hizmetleri elektronik ortama taşıyacak ve öncelikle yargı organları arasında bilgi ağını oluşturacak e-adalet sisteminin kurulması için Ulusal Yargı Ağı Projesinin (UYAP) donanım ve yazılım altyapısı tamamlanmış olup, sistemin daha da etkin hale getirilmesi için çalışmalara...
İstatistiklerin raporlanması ve bilgiye dönüştürülmesi geleceğe yönelik politikalar oluşturma hususunda üst yöneticiler için hayati öneme sahiptir. İstatistik, salt verilerin toplanması olmayıp, verilerin sınıflandırılması, sunulması, tahlil edilmesi ve bu verilerden bir sonuca varılabilmesini içerir. Adalet hizmetlerinin fotoğrafı olan suç...
Ülkemiz, Avrupa ülkeleri arasında bilirkişi yönünden sayısal olarak ilk sıradadır. Buna rağmen yargılamada bilirkişilere gereksiz yere başvurulması ve sistemin kalitesine yönelik ciddi eleştiriler bulunmaktadır. Bilirkişilik sorununa kapsayıcı ve etkin çözüm üretmek amacıyla yürütülen ‘Geliştirilmiş Bilirkişilik Projesi’ çıktıları da...
Avusturya'da avukatlık sistemi nasıl? Avusturya’da avukat olabilmek için öncelikle bir hukuk fakültesinden mezun olmak ve bunun ardından 5 yıllık bir mesleki eğitimden geçmek gerekmektedir....
Moderatör : Av. Fatma Benli 4 Eylül 2014 tarihinde Bosna Hersek – Saraybosna’da düzenlenen ve ağırlıklı olarak kadın avukatlar ile birlikte kadın akademisyenler ve gözlemciler, Bosna Hersek'teki sivil toplum kuruluşlarından kadın temsilcilerin katıldığı “Savaşın En Büyük...
Raportör: Av. Tarek Chindeb 2011 yılında patlak veren Mısır Devrimi’nden bu yana birçok değişiklik meydana geldi. Eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in devrilmesiyle Askerî Konsey ülke yönetimine el koydu ve bu dönem boyunca, Muhammed Mahmut olayı gibi sivillere...
Önümüzdeki dönemde yargı yollarındaki çok başlılık tartışmaya açılacaktır. Bu hedef doğrultusunda kamuoyunda oluşacak konsensüs neticesinde Anayasa ve ilgili diğer mevzuatta değişiklikler yapılarak ülkemizdeki yargı yolları çeşitliliğinin sadeleştirilmesi düşünülmektedir. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının önemi konusunda kamuoyunda farkındalığın artırılması Bağımsızlık ve tarafsızlığın...
GİRİŞ VE RAPORUN AMACI BİRİNCİ KISIM ISLAHA DAVET CEMİYETİ’NİN KURULUŞU VE OPERASYON GEREKÇESİNE DAİR İDDİALAR BİRİNCİ BÖLÜM CEMİYETİN HUKUKSAL KONUMU İKİNCİ BÖLÜM ISLAH CEMİYETİ TUTUKLULARININ İDDİALARI İKİNCİ KISIM CEMİYET ÜYELERİNE ATILI SUÇLAR, TUTUKLAMA VE YARGILAMA AŞAMASI BİRİNCİ BÖLÜM ...